11 Results
11 Results
洗澡之后 Xi zao zhi hou —杨绛, 1911-2016, author. —Yang, Jiang, 1911-2016, author.

A sequel to the author's Baptism, a story about a group of intellectuals during the Chinese Cultural Revolution. Yang finally gives her readers a satisfying ending for Xu Yan-cheng, his wife Du Lilin, and Yao Mi, the pro...

干校六记 Gan xiao liu ji —杨绛, 1911-2016, author. —Yang, Jiang, 1911-2016, author.

A memoir of Yang Jiang (1911–2016), a Chinese author, translator and playwright. Originally published in 1981, this is Yang's most famous book, which reveals her life stories during China's Cultural Revolution. At...

杂忆与杂写 : 一九九二-二0一三 Za yi yu za xie : yi jiu jiu er - er ling yi san —杨绛, 1911-2016, author. —Yang, Jiang, 1911-2016, author.

Ben shu shou lu liao Yang Jiang xian sheng jin er shi nian jian de ge lei hui yi xing san wen, za lun, xu wen he shu xinches Quan shu shou liao liao "Ji shi meng fei meng", "Ji zhang tai yan xian sheng tan zhang gu", "Ji...

杂忆与杂写 : 一九三三-一九九一 Za yi yu za xie : yi jiu san san - yi jiu jiu yi —杨绛, 1911-2016, author. —Yang, Jiang, 1911-2016, author.

Ben shu shou lu liao Yang Jiang xian sheng 1933-1991 nian yi jiu huai ren de chang duan wen zhang, bao kuo "Lao wang (1984 nian 3 yue)", "Lin nai nai (1984 nian 4 yue)", "Huai nian shi hua fu (1985 nian)", "Shou jiao yin...

"隐身"的串门儿 : 读书随笔 "Yin shen" de chuan men er : du shu sui bi —杨绛, 1911- author. —Yang, Jiang, 1911-2016, author.

Ben shu shou lu le Yang jiang xian sheng de lun wen qi pian: "Fei'erding guan yu xiao shuo de li lun" , "Lun Sakelei " , "Yi shu yu ke fu kun nan" , "Li Yu lun xi ju jie gou" , "Shi shi-gu shi-zhen shi" , "Jiu shu xin ji...

1