3 Results
3 Results
The Baby-sitters Club. Kristy and the snobs a graphic novel —Chau, Chan, author, illustrator.
Graphic Novel
2021
Availability: 26 of 104

Kristy's family moves to a new neighborhood where the kids make fun of Louie, Kristy's pet collie, who's going blind. The Baby-sitters are not going to let them get away with it.

The Baby-sitters Club. Jessi's secret language a graphic novel —Chau, Chan, author, illustrator.
Graphic Novel
2022
Availability: 0 of 69

"Jessi recently moved to Stoneybrook and is one of the newest members of The Baby-sitters Club. She's getting ready to start regularly sitting for the BSC's newest charge, Matt Braddock. Matt has been Deaf since birth an...

Tinh thần bền bỉ thật là đáng quý —Kim Ba, author.
Two Dimensional Nonprojected Graphic
2020
Availability: 1 of 1

Bộ truyện Tủ sách rèn nhân cách sống cho trẻ xoay quanh cuộc sống của các bạn động vật đáng yêu được nhân hóa. Khi cha mẹ cùng con cái đọc những câu chuyện này, có thể bồi dư...

1