Truyện ngán đạc śac O. Henry / [O. Henry] ; nguoi dịch: Diẹp Minh Tâm ; nguoi tuyên chọn: Trần Huyền Thuong.

Book
Published 2010
Item Details
Publisher, Date:
[Hà Nọi] : Nhà Xuất Ban Thòi Dại, [2010].
Description:
315 p. ; 21 cm.
Notes:
Short stories.
In Vietnamese.
More Information